Praktisk info

Parkering

Stort parkeringsareal ved hallen, og i tillegg er det mulig å parkere ved butikksenteret B.Langseth.

Kiosksalg

Det blir salg fra klubbrom i hallen. Mulig å benytte både bankterminal og Vipps i tillegg til kontanter.

Garderober

4 store garderober blir tilgjengelig for både skifting og dusjing.

Presisering av noen spilleregler

Benytter innkast (ikke innspark).

Ballen kan sparkes/kastes ut av straffefeltet uten at den ligger på bakken.

Det er ikke lov å kaste eller spille ballen over midtlinjen ved målspark. Hvis dette skjer, skal det dømmes frispark til motparten fra der ballen passerer midtlinjen.


Kampavvikling

Kort tid avsatt til skifte av kamper, så vi er avhengig av kjappe lagbytter for å holde tidsskjemaet.

Følgende kriterier benyttes for å rangere lagene etter puljespillet:

1) Poeng 2) Best målforskjell 3) Flest skårede mål 4) Innbyrdes oppgjør 5) Loddtrekning

Ved uavgjort-resultat etter full tid i plasseringskampene, går vi rett på straffesparkkonkurranse for å få en avgjørelse. Vi ber derfor lagene ha 3 spillere klar som straffeskyttere. Hvis det fortsatt ikke har falt noen avgjørelse etter 3 straffespark hver, så fortsetter man med straffespark en og en (blant de samme 6 spillerne) til et lag har vunnet.

Det settes opp en dommer pr kamp, og vi benytter NFF sitt breddereglement for 7er-fotball. Unntak at vi benytter 11er-mål på kampene.

Maks 14 spillere kan benyttes pr kamp, og det praktiseres "flyvende" bytte.

Premiering

Det er satt opp vandrepokal i alle 3 klassene. Vinnerlagene premieres i tillegg med kr 1500 hver, og de tapende finalistene vinner kr 500. Premiering skjer rett etter finalene.

Diverse

Oppvarming kan foregå på løpebanen ved siden av banen eller evt ute.

Det er tribuner i hallen, men vær oppmerksom på at temperaturen er tilpasset spillerne på banen, og følgelig er det lurt å kle seg godt mellom kampene.

Lagskjema hentes i sekretariatet, og leveres sekretariatet ferdig utfylt før lagets første spilte kamp.

Puljeinndeling og kampoppsett er automatisk generert fra systemet Cup Manager, og dette systemet blir også brukt til resultatservice underveis i cupen. Resultatene finnes fortløpende på cupens hjemmeside.

Lag som trekker seg etter påmeldingsfristens utløp, vil ikke få refundert påmeldingsavgift. Dette pga merarbeid med kampoppsett for arrangør. Dersom det blir for lite lag til å avvikle cup for en oppsatt årsklasse, så refunderes påmeldingsavgiften.

Protester

Eventuelle protester leveres sekretariatet skriftlig, senest 15 minutter etter at aktuell kamp er avsluttet, og sammen med et protestgebyr på kr 500. Gebyret tilbakebetales dersom protesten tas til følge. Muntlige protester behandles ikke.

Cup-jury

Tormod Larsen - Ranheim (leder) mobil 900 62 060.

Turneringsleder

Jo Kjetil Valli cup@selbuballklubb.no - 930 50 160

Kommentarer